குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

இப்பக்கமானது எம் கிரமத்தில் வாழ்ந்த பெரியார்கள், ஆசிரியர்கள் போன்றோரின் வாழ்க்கை வரலாறுகள், அவர்களின் நினைவுகளை, கிராமதிற்கு பெருமை தேடித்தந்த அந்த பெரியார்களின் வரலாறுகளை மற்றயவர்களும் அறிந்து கொள்ளவும் உதவியாக உருவாக்கப்பட்டது.

2009-03-12 / 23:33:13

முக்கிய குறிப்பு:  அன்பின் எம் கிராமத்தவர்களே! இவ்  இணையத்தின் ஊடாக வெளிக்கொண்டுவர விரும்புவோரின் மரண அறிவித்தல்களை  நீங்கள் எமக்கு அனுப்பிவைக்கும் போது தமிழ் எழுத்துருக்கள் (உ+ம்:பாமினி) மூலம் எழுதி, தகவல்கள், தகவல் வழங்குவோர், மரணம் அடைந்தவரின் புகைப்படம், உறவினர்களின் விபரங்கள், போன்றன உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தால் உடனடியாகவே இப் பக்கத்தில் இணைத்துக்கொள்ள எமக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.

E.mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

மிகவும் நன்றி.