குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...
Kurumbasiddy

குரும்பசிட்டி கிராமத்திற்கு நான்கா புறமும் வடக்கே பலாளி இராணுவ மூகமும் கிழக்கே வசாவிளான்   தெற்கே குப்பிளானும்  மேற்கே கட்டுவனும்  உண்டு . 

குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் மாதிரி வரைபடத்தில் குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் பிரதான சந்தி , பிரதான வீதிகள் ஒழுங்கககள்,  குடிமனைகள், ஆலயங்களில் முத்துமாரி அம்மன் , சித்திவிநாயகர் , பிரதான விளையாட்டு மைதானம் , பாடசாலைகள், பொதுச்சபைகள் மன்றங்கள், வீதிகள், வியாபார நிலையங்கள் என்பனவற்றைக் குறிப்பததோடு, 

பின்னர் இரானுவதினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அழிந்து போன பகுதிகளையும், குறிக்கிறது.