குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...

குரும்பசிட்டி இணையத்தளம் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர்  முத்து மாரி அம்மன் அருளுடன் வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளி பரவ 2016 இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றது.