குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...

கவின் கலைக்கோர் கலாகேசரி என்று போற்றப்பட்ட கலைஞர் அ.தம்பித்துரை அவர்கள். திருநெல்வேலியில் 1932ம் ஆண்டின் பிரபல ஆண்டின் சிற்பாசிரியர் வி.ஆறுமுகத்தின் மூத்த புதல்வராக பிறந்தார்.